Voluit Leven

1 op 1 Jaartraject

10 sessies a 90 minuten

Evaluatie

Investering 997,-

Van klacht naar Kracht

3 maanden traject (individueel)

Voeten Analyse

6 sessies a 60 minuten

Evaluatie

Investering 497,-

Voeten Analyse

Voeten Analyse

1 sessie á 90 minuten

Investering 97,-


Betaalwijze

De factuur dient na afloop van de eerste afspraak betaald te worden. Dit kan contant of per pin. U ontvangt de factuur achteraf per e-mail. In overleg is het betalen in termijnen mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden.

Op alle diensten zijn mijn algemene bepalingen van toepassing.

Vergoedingen Zorgverzekeraars

Een reflexzonebehandeling valt onder alternatieve geneeswijzen en daarmee dus onder de aanvullende verzekering. U heeft geen verwijzing van een (huis)arts nodig en de behandeling valt niet onder het eigen risico. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de behandelingen geheel of gedeeltelijk in een aanvullende polis. Kijk voor een actueel overzicht van verzekeraars op www.vnrt.nl of raadpleeg uw eigen verzekeringspolis.

VNRT &  RBCZ

Paulien Driessen Voetreflextherapie is aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT). Dit betekent dat de therapeut een gedegen opleiding op HBO niveau heeft afgerond en dat de praktijk voldoet aan diverse eisen op het gebied van privacy, persoonlijke integriteit, hygiëne en praktijkinrichting. Verder zijn de therapeuten die bij de VNRT zijn aangesloten verplicht om bijscholingsdagen te volgen en collegiaal contact via intervisie en visitatie te onderhouden. Daarnaast staat de praktijk ingeschreven in het HBO register beroepsbeoefenaren natuurlijke gezondheidszorg (RBCZ).


Klachtenregeling VNRT

Verlenen van goede zorg

Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten van onze aangesloten therapeuten. Elke VNRT therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. Dit wordt geregeld via de beroepsvereniging VNRT. Lees verder…https://www.pauliendriessen.nl/klachtenregeling-vnrt/